About

Այս նախաձեռնությունը եզակիներից է Հայաստանում, որը կոչ է անում դիմել քաղաքակիրթ աշխարհի երկրների հասարակություններին բնորոշ պայքարի մի ձևին, որը կոչվում է ԲՈՅԿՈՏ: Այն իր ազդեցությամբ կարող է շատ լուրջ արդյունքների բերել, ինչը նաև ենթադրում է որոշակի շրջանակների բուռն հակազդեցությունն այս նախաձեռնությանը, և դա նորմալ է և ժամանակի ընթացքում “անցնումա”: Միակ պայմանն այս բլոգի` քաղաքակիրթ քննարկումն է: Չեն ջնջվելու այս նախաձեռնություններին դեմ գրված քոմենթները, ինչպես դա արվում է շատ այլ` իրենց պոպուլյար համարող բլոգերում: Այս բլոգն այնքան դեմոկրատական է, որ երբ արժանացավ մեր բոլորի կողմից շատ “սիրված” Տաթևիկ Նալբանդյանի (հայլուրի տաթո) ուշադրությանը, ապա այդ “հմուտ” լրագրողն այս բլոգում գտավ իր ականջին հաճո քոմենթներ: Ցանկանում եմ բոլորիս առողջ բանավեՃ…

Գնացի’նք…

Advertisements

One Response to “About”

 1. Aleksandr Says:

  Dear Friends,

  I have created blogs about new Armenian characters; people call them “Khandipenq.” Please, refer:

  “Khandipenq”
  http://khandipenq.wordpress.com/

  “Khandipenq”
  http://khandipenq1.livejournal.com/

  I’d be very grateful to you if you could post one of the above mentioned URLs into your blog. I’ll be more than happy to arrange a link exchange and to post yours on both of the blogs of KHANDIPENQ.

  Thanks in advance,
  Alex

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: